Czy można zatrzymać wadium wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu? - OpenLEX

Czy można zatrzymać wadium wykonawcy, którego oferta podlega odrzuceniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2018 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym na dostawę oświetlenia ulicznego zamawiający nie wskazując nazw własnych wymagał od wykonawcy zaoferowania słupów i opraw oświetleniowych tożsamych z istniejącym oświetleniem ulicznym, załączając do SIWZ zdjęcia istniejących opraw i słupów. W postępowaniu wymagano wniesienia wadium. Wpłynęły oferty, zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania SIWZ (karty katalogowe) - na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. Wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty, jednak z kart katalogowych wynika, że oferowane słupy i oprawy nie odpowiadają treści SIWZ. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

Czy w tej sytuacji należy zatrzymać wadium skoro nie został zastosowany przepis art. 26 ust. 3 p.z.p., do którego odwołuje się art. 46 ust. 4a p.z.p., określający okoliczności zatrzymania wadium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?