Czy można zatrudnić osobę na zastępstwo za inspektora USC, który zastępuje innego urzędnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inspektor USC w urzędzie gminy przeszedł za porozumieniem stron do innego działu na czas nieobecności innego urzędnika tego działu, wskutek czego brakuje osoby do pracy w USC.

Czy można zatrudnić nową osobę w zastępstwie inspektora USC, czy musi powinien być ogłaszany konkurs?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access