Czy można zatrudnić nauczycielkę na podstawie mianowania w trakcie roku szkolnego, jeśli istnieją przesłanki do zatrudnienia jej na czas nieokreślny w pełnym wymiarze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka posiadająca stopień awansu zawodowego kontraktowego została zatrudniona na umowę o pracę z KN w pełnym wymiarze czasu pracy na dwa lata szkolne, a następnie na jeden rok szkolny, także w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i została ponownie zatrudniona do 26.10.2022 r. w pełnym wymiarze (do czasu wykorzystania 8 tygodni urlopu uzupełniającego przez nauczyciela który powrócił z urlopu dla poratowania zdrowia, a którego "zastępowała"). Czy można ją zatrudnić na podstawie mianowania od 27.10.2022 r., jeśli istnieją przesłanki do zatrudnienia na czas nieokreślny w pełnym wymiarze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX