Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2015 r.

PYTANIE

W 2010 r. firma wyprodukowała urządzenie. Zrobiła certyfikat medyczny w jednostce notyfikowanej w Warszawie - aparat klasy IIa według załącznika V, czas życia urządzenia wynosi 10 lat. Aparat został wpisany w 2010 r. najpierw do rejestru urządzeń medycznych a w 2015 r. został wpisany do bazy urządzeń medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dnia 27 maja 2015 r. kończy się certyfikat medyczny, wszystkie urządzenia medyczne zostały wprowadzone do obrotu przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Artykuł 5 ust. 1 u.w.m. mówi - w zakresie wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do używania przepisy ustawy stosuje się do wyrobów w stanie, w jakim są dostarczane użytkownikowi. Wyroby medyczne wprowadzone do obrotu przez firmę są gotowe do użycia i nie wymagają żadnego przetwarzania. Firma wprowadziła do obrotu wyroby medyczne w czasie ważności certyfikatu, czyli nie ma zastosowania art. 10 ust. 1 u.w.m. - "Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszone". Firma przestaje wprowadzać na rynek wyrobu medycznego po okresie ważności certyfikatu, jednocześnie zgodnie z ustawą o VAT towary wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do u.p.t.u., czyli wyroby medyczne w rozumieniu u.w.m., dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika bez względu na symbol PKWiU, przysługuje obniżona do 8% stawka VAT. Zgodnie z u.w.m., wyrób wprowadzony na rynek jako wyrób medyczny pozostaje wyrobem medycznym, pomimo że wytwórca zaprzestał wprowadzania tych wyrobów i minął na nie certyfikat.

Jaki VAT obowiązuje przy obrocie tymi wyrobami wprowadzonymi na rynek jako urządzenie medyczne i pozostające po wprowadzeniu urządzeniem medycznym?

Czy można stosować obniżoną stawkę VAT 8% dla wyrobów medycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?