Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka samotnie wychowująca dziecko złożyła wniosek w grudniu 2019 r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Ponieważ strona nie miała zasądzonych alimentów na dziecko, wezwaniem została wezwana do złożenia orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na dziecko w terminie 3 m-cy, termin 3-miesięczny upłynął w dniu 31.03.2020 r. Strona nie dostarczyła wymaganego orzeczenia sądowego.

Czy w zaistniałej sytuacji, ma zastosowanie przepis art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (....) skoro wniosek nie był złożony w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?