Czy można zaprojektować drogę pożarową, która znajduje się w odległości 8 m od strefy ZLIV oraz przylega do do garaży o wysokości 4,25 m?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Projektowany jest budynek średniowysoki mieszkalny wielorodzinny ZLIV. Do budynku wzdłuż dłużej ściany o długości mniejszej niż 60 m przylega pas parterowych garaży, na dachu których urządzone są tarasy mieszkań. Garaże wydzielone są ścianą oddzielenia przeciwpożarowego od budynku. Bezpośrednio przy garażach zaprojektowano drogę pożarową, która znajduje się w odległości 8 m od strefy ZLIV oraz przylega do do garaży (PM<500) o wysokości 4,25 m. Projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż.

Czy powyższe rozwiązanie jest zgodne z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030) - dalej r.p.z.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX