Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka SP zawarła umowę licencyjną z nierezydentem, z której wynika, że spółka SP jest zobowiązana do ponoszenia na rzecz nierezydenta opłat w wysokości 1% obrotu osiągniętego przez SP w roku obrotowym. Nierezydent obciąża spółkę SP zaliczkowo (nie według faktycznego obrotu), np. w marcu 20% od planowanego obrotu rocznego, w czerwcu 45% od planowanego obrotu rocznego minus zafakturowane w marcu, we wrześniu 70% od planowanego obrotu rocznego minus zafakturowane do czerwca, itd..

Suma faktur wystawionych przez nierezydenta z tytułu tych opłat za cały rok jest równa 1% obrotu faktycznie osiągniętego przez spółkę SP.

Czy w związku z tym spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów stycznia wartości opłat wyliczonych jako 1% obrotu faktycznie osiągniętego przez spółkę SP za styczeń, luty, marzec itd.?

Czy przeciwnie spółka powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodu koszty opłat wynikające z wystawionych przez nierezydenta faktur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację