Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś., naliczono opłatę za udostępnienie informacji. Nie zgadzamy się z jej wysokością i sposobem naliczenia.

W jaki sposób możemy zakwestionować wysokość i sposób naliczenia opłaty?

Jaka jest procedura kwestionowania prawidłowości sposobu naliczenia tej opłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?