Czy można wzruszyć decyzję dot. zasiłku stałego sprzed ponad 10 lat? - OpenLEX

Czy można wzruszyć decyzję dot. zasiłku stałego sprzed ponad 10 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS wpłynęło pismo z ZUS z informacją, iż nastąpiła zbieżność wypłat składek na ubezpieczenie społecznie osoby pobierającej zasiłek stały (obecnie świadczenie pielęgnacyjne) w latach 2003-2004. ZUS prosi o dokonanie weryfikacji opłacanych składek. W trakcie kompletowania materiału dowodowego ustalono, iż klientka w innym OPS przyznane miała prawo wyłącznie do ubezpieczenia społecznego w takim samym okresie.

Co należy zrobić w obecnej sytuacji, jakie należy działania podjąć?

Nie można skierować wniosku do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji (zgodnie z k.p.a.) - od wydanej decyzji minęło 10 lat, ośrodek nie posiada decyzji, gdyż dokumentacja z tego okresu została zbrakowana).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?