Czy można wznowić wypłatę świadczenia wychowawczego ojcu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z wyrokiem Sądu orzekającym opiekę naprzemienną świadczenie wychowawcze na dziecko wypłacane jest miesięcznie każdemu z rodziców w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Dnia 28.08.2020 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęła informacja o zamieszkaniu dziecka z ojcem.

W związku z tym, został przeprowadzony wywiad środowiskowy, z którego wynika, że dziecko zamieszkuje z ojcem. 28.09.2020 r. zostało zawieszone postępowanie i wstrzymana wypłata świadczenia wychowawczego obojgu rodzicom do czasu dostarczenia prawomocnego wyroku określającego miejsce pobytu dziecka.

Dnia 11.12.2020 r. wpłynęło postanowienie Sądu o udzieleniu zabezpieczenia na czas trwania postępowania w ten sposób, że ustalono, że miejscem pobytu dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca. W związku z tym, dnia 22.12.2020 r. zostało podjęte zawieszone postępowanie.

Czy w związku z tym, można wznowić wypłatę świadczenia wychowawczego ojcu?

Czy w związku z postanowieniem Sądu można zmienić kwotę przyznanego świadczenia wychowawczego przysługującego ojcu z 250,00 zł na 500,00 zł?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access