Czy można wznowić postępowanie administracyjne, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna i prawomocna, w związku z zrzeczeniem się prawa do odwołania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna i prawomocna, w związku z zrzeczeniem się prawa do odwołania.

Proszę o udzielenie informacji czy w tej sytuacji można wznowić postępowanie administracyjne z art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX