Czy można wystawić fakturę, jeśli kasa fiskalna nie ma możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy na paragonie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dokonujemy sprzedaży usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale będących podatnikami VAT (posiadają NIP). Mamy obowiązek zaewidencjonować taką sprzedaż w kasie fiskalnej.

Czy jednak w obecnym stanie prawnym możemy wystawić fakturę, jeśli nasza kasa fiskalna nie daje możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy na paragon?

Zaznaczam, że nabywca posługuje się numerem NIP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX