Czy można wypowiedzieć zbiorowo i indywidualnie z każdym pracownikiem porozumienie zawarte ze związkiem zawodowym w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, podpisane w ramach sporu zbiorowego związku zawodowego z dyrekcją szpitala?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wypowiedzieć zbiorowo i indywidualnie z każdym pracownikiem porozumienie zawarte ze związkiem zawodowym w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, podpisane w ramach sporu zbiorowego związku zawodowego z dyrekcją szpitala?

Pracownicy nie mieli zmiany warunków umowy o pracę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX