Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, który utracił zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na stanowisku magazyniera w trakcie badania kontrolnego uzyskał zdolność do pracy z następującymi ograniczeniami: praca na poziomie 0, bez schylania i dźwigania, co w praktyce wyklucza możliwość wykonywania obowiązków magazyniera. Zakład pracy nie dysponuje innym stanowiskiem, na którym mógłby wykonywać pracę ten magazynier.

Czy w związku z powyższym istnieje możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi?

Czy ma znaczenie, że pracownik ten objęty jest ochroną przedemerytalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX