Czy można wypłacać premię w walucie obcej? - OpenLEX

Czy można wypłacać premię w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoby zarządzające firmą (spółka zo.o. ze 100% kapitału zagranicznego) będące obywatelami Polski są zatrudnione na umowę o pracę, wynagrodzenie za pracę jest ustalone w umowie o pracę w PLN i w PLN jest wypłacane co miesiąc.

Czy istnieje możliwość by jeden z elementów wynagrodzenia np. premię lub nagrodę wypłacić w walucie obcej?

Czy można premię w walucie obcej wypłacać sporadycznie tzn. raz wypłacona zostanie w PLN a raz np. w EUR?

Czy konkretny rodzaj premii (np. roczna) może być wypłacany w walucie obcej, a pozostałe (np. uznaniowa) w PLN?

Czy można kwotę przyznanej premii w części wypłacić z walucie obcej a w części w PLN, a jeśli tak, to jakie formalności/dokumenty są wymagane, by mogła nastąpić wypłata w walucie obcej dla powyższych sytuacji?

Po jakim kursie należy przeliczyć kwotę premii na liście płac?

Informacja o kwocie premii jest podawana na piśmie w walucie obcej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX