Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny, który obecnie jest zatrudniony w naszej szkole na podstawie umowy o prace na czas niekreślony na stanowisku pomocniczym i obsługi (pomoc administracyjna), ubiega się o stanowisko urzędnicze w drodze konkursu ogłoszonego przez naszą szkołę. Jeżeli wygra konkurs na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych, to: czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę należy wypłacić ekwiwalent za urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia w ramach tej umowy? Czy można wykorzystać niewykorzystany urlop w ramach nowej umowy o pracę? Czy należy wystawić świadectwo pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację