Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2016 r.

PYTANIE

Czy użycie odpadów o kodzie 17 01 07 do utwardzenia drogi jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - dalej r.o.p.o.j.?

Droga planowana do utwardzenia jest drogą wewnętrzną, stanowiącą dojazd do posesji. Działką, na której usytuowana jest droga włada urząd gminy. Według rejestru gruntów jest to działka przeznaczona na drogę. Nawierzchnia wskazanej działki/drogi wewnętrznej jest wyraźnie widoczna.

Czy gmina może przyjąć odpad o kodzie 17 01 07 i utwardzić tę drogę?

Czy gmina nie może przyjmować wskazanych odpadów, w związku z tym, że r.o.p.o.j. mówi jedynie o utwardzaniu powierzchni i nie wymienia literalnie utwardzania dróg?

Czy gmina może utwardzać drogę innym rodzajem odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?