Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta zleca wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla poszczególnych obrębów. Powierzchnie te urządzono z uwagi na przeklasyfikowanie gruntów oraz podział działek. Powstały nowe plany, co spowodowało, że dla tych samych obrębów są dwa dokumenty – plany z różnym terminem obowiązywania. Teraz chcielibyśmy zlecić wszystko razem, aby był to jeden dokument.

Czy istnieje prawna możliwość wyeliminowania tych planów, które powinny jeszcze obowiązywać przez 5 lat, jako że te nowe, które powstaną, będą zawierały wszystkie działki leśne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?