Czy można wydać pozytywną decyzję zmieniającą, jeśli budynek nie spełnia wskaźników powierzchniowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę budynku magazynowego w 2016 r. W międzyczasie inwestor realizował budowę innych budynku na odstawie innych decyzji o warunkach zabudowy i innych pozwoleń na budowę, ale dotyczących tego samego terenu (tych samych działek). Następnie w 2020 r. inwestor wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę w zakresie charakterystycznych parametrów budynku. Obecnie inwestycja spełnia wymogi decyzji wz w zakresie samego budynku (charakterystycznych parametrów), ale ze względu na realizację innych budynków, nie spełnia wskaźników powierzchniowych tzn. wskaźnika zieleni biologiczno-czynnej, wskaźnika zabudowy, a także przedsięwzięcie już na tym etapie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej (powierzchnia zabudowy magazynowej).

Czy można w tej sytuacji wydać pozytywną decyzję zmieniającą uwzględniając treść art. 36 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud., stanowiącego, iż przepisy art. 32-35 pr. bud. stosuje się odpowiednio tylko do zakresu tej zmiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX