Czy można wydać pozwolenie na budowę wiaty magazynowej z instalacją elektryczną wewnątrz i na zewnątrz budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę wiaty magazynowej z instalacją elektryczną wewnątrz i na zewnątrz budynku. Decyzja o warunkach zabudowy w odniesieniu do obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla projektowanej inwestycji określa zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej nN - istniejące przyłącze. Inwestor w przedłożonym projekcie budowlanym na całej powierzchni dachu projektowanego budynku zamontował panele fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 165,6 kW.

Czy organ może zatwierdzić taki projekt, czy inwestor powinien wystąpić o zmianę warunków zabudowy w części dotyczącej zapisów infrastruktury technicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX