Czy można wydać pozwolenie na budowę, jeżeli wz wydano na budowę 12 silosów o ładowności 500 ton, a inwestor wystąpił o budowę... - OpenLEX

Czy można wydać pozwolenie na budowę, jeżeli wz wydano na budowę 12 silosów o ładowności 500 ton, a inwestor wystąpił o budowę dwóch silosów o ładowności 1000 ton?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać pozwolenie na budowę, jeżeli wz wydano na budowę 12 szt. silosów, każdy o ładowności 500 ton, a inwestor wystąpił o budowę dwóch silosów każdy o ładowności 1000 ton?

Czy inwestycja jest zgodna z wz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX