Czy można wydać nowe zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zarządcy sukcesyjnemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca zmarł, zarządca nie wystąpił o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego). Zezwolenie utraciło ważność. Zarządca sukcesyjny składa wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Czy można wydać nowe zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zarządcy sukcesyjnemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX