Czy można wydać dziennik budowy, mimo iż decyzja nie została opatrzona klauzulą ostateczności, gdyż terminy zostały zawieszone?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać dziennik budowy, mimo iż decyzja nie została opatrzona klauzulą ostateczności, gdyż terminy zostały zawieszone (również termin 14 dni na odwołanie się stron od decyzji) z uwagi na zapisy ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX