Czy można wydać decyzję zatwierdzającą podział działki, gdy postępowanie jest w formie papierowej, a mapy z projektem podziału sporządzone są w formie elektronicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie administracyjne związane z podziałem nieruchomości prowadzone jest w formie papierowej. Strona do wydania decyzji zatwierdzającej podział przedłożyła mapy z projektem podziału sporządzone w formie elektronicznej. Na mapie widnieje informacja geodety, iż mapy podpisano podpisem elektronicznym oraz poświadczenie organu, iż dokument został opracowany w wyniku prac, których rezultaty zawiera operat techniczny, z podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez starostę.

Czy w takim przypadku można wydać decyzję zatwierdzającą podział działki i czy przedłożona mapa, która jest kopią mapy z zasobu, stanowi do tego podstawę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX