Czy można wydać decyzję wymiarową na osobę bez tytułu własności, która złożyła do organu podatkowego informację o użytkowanych gruntach IR-1 wraz z załącznikami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać decyzję wymiarową na użytkownika gruntów - osobę bez tytułu własności, która złożyła do organu podatkowego informację o użytkowanych gruntach IR-1 wraz z załącznikami?

W ewidencji gruntów i budynków część gruntów figuruje na samoistnego posiadacza, który nie żyje, a część na właściciela, który też nie żyje. Jak przeprowadzić postępowanie? Czy wydać decyzje wymiarowe, a jeżeli tak to na kogo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX