Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na wniosek Spółki A wszczął postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego w 2014 r. (dot. zmiany warunków pozwolenia). Jednakże po wszczęciu tegoż postępowania wpłynął wniosek od Spółki B o zmianę ww. pozwolenia w zakresie prowadzącego instalację (zmiana ze Spółki A na Spółkę B). W tym miejscu dodać należy, że przejęcie Spółki A przez Spółkę B nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505) - dalej k.s.h.

Co należy zrobić ze wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego, które zostało zainicjowane przez Spółkę A?

Czy można wydać pozwolenie zintegrowane obejmujące zmiany warunków na Spółkę B mimo, iż postępowanie zostało wszczęte na wniosek Spółki A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?