Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej (na gruntach rolnych) dla osoby niebędącej rolnikiem?

Inwestor otrzymał odmowę ze względu na brak uzgodnienia projektu decyzji opracowanej przez gminę.

Czy prawidłowa jest odmowa uzgodnienia projektu decyzji przez organ odpowiadający za ochronę gruntów rolnych i leśnych (starosta) ze względu na fakt, że wnioskodawca nie posiada gospodarstwa rolnego na terenie gminy, na której znajduje się przedmiotowa działka gruntu rolnego o powierzchni ok. 20 arów?

Wnioskodawca informuje, że zamierza utworzyć gospodarstwo rolne - siedlisko. Na przedmiotowej działce wybuduje budynek mieszkalny, a następnie dokupi inne nieruchomości i rozpocznie prowadzenie gospodarstwa rolnego związanego opartego o uprawy roślin.

Czy taka sama sytuacja prawna zgodnie z sytuacją opisaną w pytaniach będzie na terenie administracyjnym miasta zakładając, że w sąsiedztwie działki istniałaby co najmniej jedna nieruchomość siedliskowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację