Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla 100 siedlisk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem ponad 300 ha w gminie i zamierza wystąpić o wydanie warunków zabudowy na zabudowę zagrodową na każdą ze swoich działek (około 100 działek).

Jak należy postąpić w takim przypadku i czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy dla tak dużej ilości siedlisk?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access