Czy można wydać decyzję na usunięcie drzew osobie fizycznej, która jest właścicielem nieruchomości przylegających do rowu, a nie jest właścicielem rowu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości przyległych do rowu melioracyjnego (osoba fizyczna) wystąpił z wnioskiem do wójta o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na skarpie rowu ze względu na zarastanie drenażu. Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej, właścicielem rowu jest SKARB PAŃSTWA POLSKIEGO (WOJEWÓDZKI URZĄD ZIEMSKI W X), a zgodnie z ewidencją gruntów i budynków właścicielem jest: Skarb Państwa, inny rodzaj władania: ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W X (instytucja nie istnieje). Wnioskodawca do wniosku dołączył pismo Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w którym wyrażono zgodę osobie fizycznej na wycięcie drzew, które utrudniają konserwację przedmiotowego rowu.

Czy można wydać decyzję na usunięcie drzew osobie fizycznej, która jest właścicielem nieruchomości przylegających do rowu, a nie jest właścicielem rowu?

Jeśli nie, to jak powinien postąpić organ oraz kto powinien wystąpić z wnioskiem o usunięcie drzew, które znajdują się na skarpie rowu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX