Czy można wybudować budynek gospodarczy w odległości nie mniejszej niż 1,5 m zwrócony w stronę sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej ścianą bez okien i drzwi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w oparciu o § 12 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. i w nawiązaniu do § 272 ust. 2 r.w.t. można wybudować budynek gospodarczy w odległości nie mniejszej niż 1,5 m (dla wszystkich przypadków w przedziale odległości zawierającym się w zakresie od 1,5 do 3,0 m) zwrócony w stronę sąsiedniej niezabudowanej działki budowlanej ścianą bez okien i drzwi, nie będącą ścianą oddzielenia pożarowego, a konstrukcja budynku jest rozprzestrzeniająca ogień (drewniana)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX