Czy można wprowadzić do firmy konta czasu pracy pracowników produkcji? - OpenLEX

Czy można wprowadzić do firmy konta czasu pracy pracowników produkcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna w RP z racji okresowych spadków zamówień chciałaby wprowadzić system "kont czasu pracy pracowników" produkcji. W systemie tym, w okresie mniejszych zamówień, firma naliczałaby pulę godzin, w których pracownik nie świadczył pracy. W okresie nie wykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, firma płaciłaby wynagrodzenie jak za przestój. W efekcie w czasie zmniejszenia produkcji tworzyłaby się określona liczba "pustych godzin", za które już wypłacono wynagrodzenie. Te godziny z kolei pracodawca odbierałby w sytuacji, gdy koniunktura się odwróci i liczba zamówień będzie tak duża, że pracodawca będzie miał zapotrzebowanie na pracę pracowników ponad obowiązujące ich normy czasu pracy. U tego pracodawcy nie ma związków zawodowych.

Czy wprowadzenie takiej regulacji jest możliwe i w jaki sposób należałoby to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX