Czy można wnieść roszczenia przeciwko uczelni wyższej o profilu architektonicznym i urbanistycznym, jeśli program kształcenia oraz nadany tytuł nie odpowiadają przepisom o kształceniu architekta w RP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Wyższa uczelnia o profilu architektonicznym i urbanistycznym, po ukończeniu w niej nauki, wydała dyplom z tytułem "inżyniera". Tymczasem według przepisów, tytułem właściwym dla tego kierunku był "inżynier architekt".

Czy ten błąd formalny można skorygować?

Jak wygląda takie postępowanie?

Okazało się też, że na innej uczelni - chcąc kontynuować tam naukę na następny stopień (magistra) - stwierdzono, że przedstawiony program kształcenia oraz nadany tytuł nie do końca odpowiadają przepisom o kształceniu architekta w RP i wiąże się to z koniecznością zaliczenia dodatkowych egzaminów i wyższymi opłatami.

Co należy uczynić w tej sytuacji?

Czy można "reklamować" odbyte studia i żądać pokrycia kosztów uzupełnienia wiedzy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX