Czy można w umowie na czas określony zawartej na 15 lat zawrzeć klauzulę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia? - OpenLEX

Czy można w umowie na czas określony zawartej na 15 lat zawrzeć klauzulę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony na 15 lat (w 2000 r.). W umowie podpisanej przez obie strony została zawarta klauza o możliwości 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby jednak zachować 3-miesięczny okres wypowiedzenia (na korzyść pracownika) i zwolnic go ze świadczenia pracy po dwóch tygodniach od wręczenia pisma z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Czy w związku z inną klauzulą w umowie (2 tygodnie) można postąpić w ten sposób (3 miesiąca wypowiedzenia)?

Czy należy w takim przypadku podawać w treści wypowiedzenia jego powód, tak jak przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?