Czy można w trybie u.o.o.ś. udzielić informacji wobec jakich podmiotów organ wszczął postępowanie o naliczenie opłaty... - OpenLEX

Czy można w trybie u.o.o.ś. udzielić informacji wobec jakich podmiotów organ wszczął postępowanie o naliczenie opłaty produktowej oraz na jakim etapie są te postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można w trybie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. udzielić informacji wobec jakich podmiotów organ wszczął postępowanie o naliczenie opłaty produktowej oraz na jakim etapie są te postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX