Czy można w regulaminie o ogłoszeniu konkursu na dyrektora szkoły ograniczyć udział w konkursie wyłącznie do wykształconych... - OpenLEX

Czy można w regulaminie o ogłoszeniu konkursu na dyrektora szkoły ograniczyć udział w konkursie wyłącznie do wykształconych nauczycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu kończą się kadencje dyrektorów w 5 naszych szkołach. Przygotowujemy się do ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. W związku z tym mam pytanie odnoście katalogu osób, które mogą ubiegać się o to stanowisko. Wszystkie szkoły mają poniżej 12 oddziałów (max. 11 z oddziałami przedszkolnymi) i liczą pomiędzy 90 a 180 osób oddziałami przedszkolnymi, w związku z czym nie ma tam stanowiska wicedyrektora, a na zastępstwo dyrektora wyznaczany jest nauczyciel. Czy możemy w regulaminie o ogłoszeniu konkursu ograniczyć udział w konkursie wyłącznie do nauczycieli i pominąć ścieżkę nie-nauczyciela - jako dyrektora managera, w naszej opinii u nas ten typ dyrektora nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego ani organizacyjnego. Rady pedagogiczne też są małe i liczą od 11 do 20 osób. Rozporządzenie określa wymagania, ale to regulamin organu prowadzącego o ogłoszeniu jest podstawą dla komisji do sprawdzenia dokumentacji kandydatów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX