Czy można uznać, że zarządcą nieruchomości jest jedyny znany właściciel, który płaci też podatek od nieruchomości? - OpenLEX

Czy można uznać, że zarządcą nieruchomości jest jedyny znany właściciel, który płaci też podatek od nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nadzór budowlany prowadzi postępowanie w sprawie złego stanu technicznego budynku, który grozi zawaleniem. W toku postępowania ustalono, że w/w nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu własności. Jedyny współwłaściciel obiektu (płacący również podatek od całej nieruchomości) poinformował, że pozostali współwłaściciele mieszkają poza granicami państwa i nie jest prowadzone postępowanie w sprawie spadku. Wobec powyższego tut. organ wystąpił z wnioskiem do sądu w trybie art. 30 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. o ustanowienie kuratora spadku. Sąd jednak nałożył na tut. organ obowiązek wskazania pozostałych zmarłych właścicieli i przesłanie ich skróconych aktów zgonu – czego tut. organ nie jest w stanie wykonać.

W jaki sposób powinien postąpić nadzór budowlany?

Czy można uznać, że zarządcą nieruchomości jest jedyny znany właściciel, który płaci też podatek od nieruchomości i na niego nałożyć odpowiednie obowiązki wynikające z art. 68 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX