Czy można uznać, że stosunki wodne zostaną naruszone, jeśli w całej miejscowości wiejskiej zostaną dla każdego domu wykonane odrębne urządzenia wodne do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w POŚ?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można uznać, że stosunki wodne zostaną naruszone, jeśli w całej miejscowości wiejskiej (ok. 300 działek-300 domów) zostaną dla każdego domu wykonane zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. odrębne urządzenia wodne do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w POŚ?

Do Nadzoru Wodnego wpłynęło 300 zgłoszeń wodnoprawnych, o jakich mowa w art. 394 ust. 1 pkt 13 pr.wod. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest w odrębnym postępowaniu. Systemy rozsączające nie są ze sobą połączone i w każdym przypadku zasięg oddziaływania nie wychodzi poza działkę inwestora. Rozpatrując indywidualne zgłoszenie nie można przyjąć, że wykonanie jednego urządzenia wodnego naruszy stosunki wodne, zaś patrząc na całą miejscowość, można przypuszczać, że za jakiś czas stosunki te zostaną naruszone.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX