Czy można uznać, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, które nie zostało odebrane pomimo dwukrotnego awizowania, jest doręczone prawidłowo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ługowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za II, III i IV rata. Postanowienie wróciło do organu po podwójnym awizowaniu. Organ rozstrzygać będzie jedynie pierwszą ratę lecz podatnik nie odebrał wezwania w sprawie przedstawienia dokumentów tj. zaświadczenie o dochodach, oświadczanie majątkowe, rachunki za wodę prąd i gaz. W związku z powyższym czy organ ma uznać, że postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia II-IV raty zostało doręczone prawidłowo, czy powinien podjąć ponowną próbę doręczenia.

Czy w związku z nieodebraniem przez podatnika wezwania w sprawie dostarczenia dokumentów organ powinien rozpatrzyć wniosek o umorzenie I raty tylko na podstawie dokumentów jakie posiada?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX