Czy można uznać za koszty uzyskania przychodu przeterminowane należności, jeśli są one przedawnione, a dłużnik został wykreślony z CEIDG lub spółka dłużna ogłosiła upadłość?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma może spisać przeterminowane należności, jeśli są przedawnione i dłużnik został wykreślony z CEIDG lub spółka dłużna ogłosiła upadłość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX