Czy można uznać jako modernizację kotła węglowego parowego jego przebudowę na kocioł węglowy wodny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można uznać jako modernizację kotła węglowego parowego jego przebudowę na kocioł węglowy wodny?

Modernizacja nie musi wymagać pozwolenia na budowę, moc w paliwie pozostanie, wzrośnie ogólna sprawność kotła. Pytanie dotyczy statusu kotła po zmianie według dyrektywy MCP ("istniejący" czy "nowy").

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access