Czy można utworzyć na zmarłym pracowniku listę płac i rozliczyć wszystkie należne spadkobiercom należności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Placówka feryjna. Nauczyciel emeryt był zatrudniony na umowę o pracę od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. Od dnia 13.03.2022 r. do 04.07.2022 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dnia 20.07.2022 r. pracownik zmarł. Placówka otrzymała akt poświadczenia dziedziczenia (spadek dziedziczą dzieci). Pozostały nam do rozliczenia zaległe (z czerwca i lipca) zwolnienia lekarskie, do wypłaty ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy, świadczenie urlopowe oraz urlop wypoczynkowy za okres 05.07.2022 r. do 20.07.2022 r.

Czy można utworzyć na zmarłym pracowniku listę płac i rozliczyć wszystkie należne spadkobiercom należności? Ponieważ nie udało nam się wcześniej z czerwca i lipca rozliczyć zwolnień lekarskich (zastosowano kod 151 w deklaracji ZUS) to czy należy robić korekty do tych miesięcy, czy można rozliczyć je w bieżącym miesiącu? Czy wynagrodzenie za pracę wypłacone z góry za miesiąc marzec 2022 r. podlega zwrotowi - od 13.03.2022 r. nauczyciel zaczął chorować i część wynagrodzenia była nadpłacona - to powoduje, że składniki wynagrodzenia są ujemne i byłyby do zwrotu przez spadkobierców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX