Czy można utworzyć klasę integracyjną dla dzieci z jednym lub dwoma orzeczeniami, do którego oddziału uczęszcza nie więcej niż 20 uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w myśl obowiązujących obecnie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli czy można utworzyć klasę integracyjną dla dzieci z jednym lub dwoma orzeczeniami, do którego oddziału uczęszcza nie więcej niż 20 uczniów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX