Czy można usunąć drzewo, jeśli z decyzji środowiskowej nie wynika bezpośredni zakaz jego usunięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pomimo tego, że organ w decyzji środowiskowej nie stwierdził konieczności zachowania konkretnego drzewa, prezydent miasta może odmówić udzielenia zezwolenia na usunięcie tego drzewa?

Pytanie dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagana jest decyzja środowiskowa (a nie przedsięwzięć związanych bezpośrednio z ochroną obszarów NATURA 2000, dla których wymagana jest ocena wpływu na te obszary).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access