Czy można upoważnić do przetwarzania danych osobowych zdających egzamin uczniów osobę, którą nie wiąże ze szkołą w dniu egzaminu żadna umowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, który w wyniku klasyfikacji rocznej ustalił uczniowi ocenę niedostateczną, może być członkiem komisji poprawkowej, jeśli w szkole powszechną praktyką jest zatrudnianie nauczycieli od 1 września do 30 czerwca?

Nauczyciel posiadał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na czas trwania umowy, wygasło ono z zakończeniem umowy 30 czerwca 2022. Kolejna umowa zostanie podpisana 1 września 2022 roku. Egzamin poprawkowy został ustalony na 26 sierpnia 2022 r., gdy nauczyciela nie wiąże ze szkołą żadna umowa i nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych.

Czy taka praktyka jest prawidłowa? I czy można upoważnić do przetwarzania danych osobowych osobę, którą nie wiąże ze szkołą w dniu egzaminu żadna umowa? Czy podpis pod protokołem takiego nauczyciela ma moc prawną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX