Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada akcje spółek giełdowych ujęte w ewidencji jako krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Na dzień bilansowy należy dokonać ich wyceny według wartości rynkowej. Wobec spadku kursów na giełdzie wycena rozliczana z wynikiem finansowym wpłynie bardzo na pogorszenie wyników za rok.

Czy można uniknąć konieczności ujmowania w rachunku wyników skutków obniżenia kursów akcji? Czy istnieje możliwość przekwalifikowania tych aktywów i wycena ich na dzień bilansowy według ceny nabycia lub rozliczenia skutków wyceny (zmniejszenia wartości) z kapitałami spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?