Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydana została decyzja rozkładająca zaległość finansową z tytułu opłaty adiacenckiej na raty miesięczne płatne przez okres 5 lat. W tej samej decyzji umorzyliśmy odsetki od niezapłaconej należności. Z ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – dalej u.f.p. – art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.f.p.

Czy oprócz wysokości raty, zobowiązany będzie musiał płacić odsetki ustawowe? Czy można go z tego zwolnić gdyż ma trudną sytuację finansową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?