Czy można udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, w sytuacji, w której dwa postępowania zostały unieważnione?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina otrzymała promesę w ramach Polskiego Ładu. Ogłosiła przetarg z możliwością składania ofert częściowych (4 części). Pierwsze postępowanie zostało unieważnione: zadanie 1, 3, 4 ze względu na brak ofert i zadanie 2 kwota złożonych ofert przekracza kwotę, jaką Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu było analogicznie.

Czy w tej sytuacji można udzielić zamówienia (na wszystkie części) w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX