Czy można udzielić pełnomocnictwa przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do powoływania grup diagnostyczno-pomocowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możliwe jest powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych z wykorzystaniem art. 95 i n. kodeksu cywilnego, przez przedstawiciela?

W jakiej formie mogłoby się to odbyć tzn. zespół interdyscyplinarny udziela pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi, którym jest przewodniczący do powoływania grup?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX