Czy można udostępnić teściowi Pani B., który mieszka razem z nią jakiekolwiek dokumenty, tj. notatki, protokół z przeprowadzonych rozmów z Panią B.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło pismo od Pana A., z którego wynika, że u jego sąsiadki Pani B. dochodzi do przemocy psychicznej ze strony jej męża oraz teścia (takiej samej treści pismo Pan A. skierował również na policję).

Niezwłocznie sytuacja została rozeznana przez pracownika socjalnego. Podczas przeprowadzonej rozmowy sąsiadka Pani B. kategorycznie zaprzeczyła jakoby w jej rodzinie dochodziło do przemocy i stwierdziła, że są to złośliwe pomówienia.

Poinformowała, że pomiędzy Panem A. (który wystosował pismo), a jej mężem i teściem od lat występują konflikty, a skierowane przez niego pismo jest kolejnym złośliwym działaniem. Poinformowała również, że nie zostawi tak tej sprawy i skieruje pismo do Prokuratury o bezpodstawne pomówienia ze strony Pana A.

Czy GOPS powinien dać odpowiedź Panu A. o sposobie załatwienia sprawy?

Czy można udostępnić teściowi Pani B., który mieszka razem z nią jakiekolwiek dokumenty, tj. notatki, protokół z przeprowadzonych rozmów z Panią B.?

Nadmienić należy, że w piśmie skierowanym do GOPS przez Pana A. jest również mowa o stosowaniu przemocy ze strony teścia, czyli jest też stroną w sprawie?

Nadmieniam, że to pytanie jest powiązane z pytaniem QA2310527.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX