Czy można udostępnić kopie dokumentów, nadesłanych jako donos emailem z niemieckiej firmy, które potwierdzają pracę podczas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co zrobić w sytuacji, gdy petentka zwróciła się z pismem o wydanie dokumentów, które zostały nam nadesłane jako donos emailem z niemieckiej firmy i potwierdzają jej pracę w niemieckiej firmie podczas pobierania przez nią świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem?

Czy można jej udostępnić te dokumenty i w jakiej formie, na jakiej podstawie?

Czy należy jej dać pisemną odpowiedź, ona już te dokumenty widziała i wie, że jesteśmy w ich posiadaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX